Kartouzka zřícenina kláštera

Dolany-kartouzka

Klášter a husitskou pevnost Kartouzku, najdete v Dolanech po projetí návsí směrem na Jívovou. Projedete kolem bývalého zámku,nyní OÚ a asi po půl kilometru se dostanete k místu,kde silnice tvoří tvar „S“ s můstkem přes malý potůček. Naproti po pravé straně potůčku vidíte ostroh se zbytky kartouzky. Neodbočíte na můstek, ale po silničce pojedete rovnou pár metrů k okraji lesa, kde se můžete občerstvit ve výletní restauraci. Ke kartouzce půjdete asi 50 m dále, kde odbočíte vlevo na pěšinku v bývalém příkopu na kartouzku, směrem zpět k obci a po chvilce máte celý areál kartouzky před sebou.

V r.1379 prodal Beneš a Půta z Wildenberku a Bouzova Dolany litomyšlskému biskupovi Albertovi ze Šternberka. Biskup Albert ze Šternberka založil blízko Litomyšle v Trčce klášter přísné řehole kartuziánů a přidělil jim mimo jiné statky také na Moravě. Poněvadž statky byly dosti daleko od kláštera, přemístil biskup klášter kartuziánů do Dolan, k čemuž dostal v letech 1388 a 1389 svolení od biskupa a kapituly. Základní kámen ke klášteru položil markrabě Jošt. V letech 1388-1407 byl vybudován gotický areál s kostelem zasvěceným P.Marii a sv.Jeronýmu, který se nazýval „Údolí Josafat“. Prvním převorem kartouzky byl Štěpán z Dolan, zapřisáhlý odpůrce učení Viklefa a Husa. Za husitských válek kartuziáni z kláštera utekli a uchýlili se za hradby města Olomouce. Roku 1423 pak husité pod vedením Smila z Moravan jejich původní sídlo obsadoli, důkladně opevnili a z této pevnosti pod vedením hejtmana Prokopa Holého , potom zle dotírali na biskupské město Olomouc i biskupské a městské statky v okolí. Když odtud v r.1437 odešli, nechali představitelé Olomouce bývalý klášter, tak jako jiné hrady a tvrze v okolí Olomouce, aby se opět nestal sídlem nepřátelské posádky, zbourat. R.1716 byla postavena na zříceninách kláštera kaple, ale již v r.1800 byla zrušena. Dolany drželi kartuziáni až do zrušení řádu v r.1782.
Převzato Turistikacz
Kartuziansky.JPG
Kartuziansky (1).JPG
Kartuziansky (2).JPG
Kartuziansky (3).JPG
Kartuziansky (4).JPG
Kartuziansky (5).JPG
Kartuziansky (6).JPG
Kartuziansky (7).JPG
Kartuziansky (7).JPG
Kartuziansky (8).JPG
Kartuziansky (9).JPG
Kartuziansky (10).JPG
Kartuziansky (11).JPG
Kartuziansky (12).JPG
Kartuziansky (13).JPG
Kartuziansky (14).JPG
iTom 2011
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one